Činy vedoucí k získání lepšího platu se mohou nezřídkakdy naprosto minout s morálními zásadami.


  • 29 777
    3x