Činy vedoucí k získání lepšího platu se mohou nezřídkakdy naprosto minout s morálními zásadami.


  • 30 655
    4x