Stále opakující se blbé dívky, které nejsou schopny naučit se bezpečně řídit auto na pozemních komunikacích ČR.


  • 6 465
    5x