Stále opakující se blbé dívky, které nejsou schopny naučit se bezpečně řídit auto na pozemních komunikacích ČR.


  • 4 748
    4x