Pořádně si zapíchat, nechat se vykouřit nebo si zahonit. To je úděl člověka.


  • 112 111
    43x