Pořádně si zapíchat, nechat se vykouřit nebo si zahonit. To je úděl člověka.


  • 101 554
    41x