Dvojice šukatelů si to rozdá přímo v bufetě. Na takové kozy se nečeká.


  • 7 894
    2x