Dvojice šukatelů si to rozdá přímo v bufetě. Na takové kozy se nečeká.


  • 8 056
    2x