Dvojice šukatelů si to rozdá přímo v bufetě. Na takové kozy se nečeká.


  • 6 993
    2x