I v zástupech inteligence se najdeou takoví, kteří jsou za peníze úplatní k jistým činům.


  • 150 774
    46x