I v zástupech inteligence se najdeou takoví, kteří jsou za peníze úplatní k jistým činům.


  • 169 572
    49x