Pana domácího už nebaví pouze se dívat na to, jak se služebná stará o prádlo. Proto ji přehne.


  • 32 110
    25x