Kozičky? Tedy spíše pořádné vemena, které se synáčkovi zalíbí a zatouží po nich. Stydí se mamince ukázat pindíka, ale přesto ji ho svěří do rukou a nechá maminku ať si užije.


  • 26 660
    12x