Tvrdé šukání žačky započne ve třídě, kde se to dobře dělá.


  • 16 338
    11x