Zrzce lekce herectví moc nejdou. Za to jí moc dobře jde svádění jejího učitele, který se jí snaží něco naučit. Bohužel zatím docela bezúspěšně.


  • 6 781
    4x